İMEYSAN ; Kurumsal, bireysel projeler ve çeşitli tasarım işbirlikleriyle çeşitlenen  25 yıllık deneyim, mimarlık, iç mekan tasarımı, kentsel tasarım, rehabilitasyon, restorasyon ve yenileme gibi özel uygulama alanları ile konut, ticari kompleksler, turizm yapıları, kültür, büro yapıları ve çok amaçlı kentsel kompleksler gibi farklı proje ve uygulamaları kapsamaktadır.

İMEYSAN projeleri, ulusal ve uluslarası yayınlarda, proje seçkilerinde yer almıştır.

Tasarımlarımız, ürünlerimiz, çözümlerimiz, yüksek iş ahlakımız ve içinde bulunduğumuz tüm toplumlar için değer yaratan , Dünyadaki değişime ve gelişime paralel olarak yaptığımız işlerde görselliği ve işlevselliği harmanlayıp elde ettiğimiz tasarım ve uygulama bilgisi ile uzman olduğumuz tüm alanlarda  en iyisini yapmak ve mükemmele ulaşmak için azimle çalışmaktayız.